Miljø og sikkerhet

Falkeid Shipping følger alle nasjonale og internasjonale krav når det gjelder miljø og sikkerhet. Vi jobber systematisk med HMS for å styrke sikkerheten om bord i fartøyene.

Vårt sikkerhetsstyringssystem blir daglig benyttet og her er det klare retningslinjer som følges for å opprettholde en effektiv, sikker og miljøvennlig hverdag!