Fartøy

Fartøyene er i størrelsen 750 – 5000 DWT og alle er selvlossere og selvlastere. De har noe forskjellig seilingsmønster, men i hovedsak; Nordsjøen og Østersjøen. For syv av fartøyene er det Falkeid Shipping som har stått for ombyggingsprosessen til selvlossere og selvlastere.