Stykkgods/prosjektlaster

Stykkgods er last/vare av forskjellige slag som fraktes i enheter i motsetning til massegods (korn, kull o.l.). Her kan eksempler være gods som er i fat, store sekker eller på paller.

Prosjektlast er et vidt begrep som brukes gjerne om diverse utstyr som krever spesiell håndtering av ulike størrelser og sammensetninger som leveres til næringslivet.

Vi har stor erfaring innen frakt av stykkgods og prosjektlaster langs Norskekysten og også internasjonalt.