Tømmer/flis

Tømmer har en lang historie i Norge både i fjellet og langs Norges langstrakte kyst. Tømmer blir i dag delt inn i fire hovedkategorier; Spesialtømmer, sagtømmer, massevirke og energivirke.

Noen stokker vil ha spesielle kvaliteter som «spesialtømmer» og kan brukes til for eksempel kryssfiner, stolper og lafting. Sagtømmer, da snakkes det om tre som sendes til sagbruk for bearbeiding til planker og bord. Massevirke er tømmer som ikke kan brukes til sagtømmer av ulike årsaker, men blir da brukt til diverse tremasser eller ren cellulose som brukes i papirindustrien. Energivirke er alle former for mindreverdig tømmer som kan brukes til brensel. Vanligvis flises dette på stedet og fraktes vekk som bulkvare.

Vi har stor erfaring innen frakt av ulike tømmer og flisprodukter som fraktes mellom havner i Norge og også internasjonalt.